خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
کتاب اول مثنوی
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

سلام

آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند                  مر محمد را دهانش کژ بماند

باز آمد کای محمد عفو کن                           ای ترا الطاف و علم من لدن

من ترا افسوس می‌کردم ز جهل                   من بدم افسوس را منسوب و اهل

چون خدا خواهد که پرده‌ی کس درد               میلش اندر طعنه‌ی پاکان برد

ور خدا خواهد که پوشد عیب کس                 کم زند در عیب معیوبان نفس

چون خدا خواهد که‌مان یاری کند                  میل ما را جانب زاری کند

ای خنک چشمی که آن گریان اوست            وی همایون دل که آن بریان اوست

آخر هر گریه آخر خنده‌ایست                       مرد آخر بین مبارک بنده‌ایست

هر کجا آب روان سبزه بود                          هر کجا اشکی روان رحمت شود

باش چون دولاب نالان چشم تر                   تا ز صحن جانت بر روید خضر

اشک خواهی رحم کن بر اشک‌بار               رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر


 
الهی...
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

یاالله

 

این مناجات توسط برادر روشندل و عزیزمان آقای انصاری دکلمه شده است.

  

 

 

   

الهی، اندیشه‌ای تا به تو پردازم و عقلی تا در کار تو سازم.

الهی، همتی تاکاخ غرور ویران و آشیانه دل آباد سازم.

الهی، اراده‌ای که خویشتن نبینم و بصیرتی که تنها تو را ببینم.

الهی، بینایی ده تا ره بشناسم و قدرتی تا آن ره بپیمایم.

الهی، عنایتی کن تا لطفت را درک و شعوری تا مهرت را فهم بنمایم.

الهی، خشوعی که مقبول درگاهت و خضوعی که معقول بندگانت.

الهی، توانی تا تعبد بتوانم و عزمی تا از راه نمانم.

الهی، سوزی که ساز دل بنوازم و آهی که مینای دل بگدازم.

الهی، اشکی تا زنگار دل شویم و قلبی کانجا تو را جویم.

الهی، دلی که بر عشق تو بنا نمایم و عشقی که تنور دل به آن بتابانم.

الهی، طاقتی که تحمل فراقت بتوانم و تابی که سودن سختی‌ها بنمایم .

الهی، جانی که در سودای تو بازم و سری تا در پای تو اندازم.

یاحبیب، یاحبیب، یاحبیب.

 

آمین یا رب العالمین

 

کتاب زبان نیایش و شهد عبادت

 

مناجات "الهی... " استاد پورشبانان  دانلود