خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم.
 
سلام به کربلا
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

                                                                                                             

سلام بر حسین (ع) و اصحاب حسین (ع)

هرچندجز تعدادی از پیام حماسه کربلا خبر نیافتند،

و جز حدیث برق خنجر و شمشیر ،

تشنگی و خون نشنیدند و نگفتند.

اما نسیم دل انگیز عطر عشق و ایثار به مشام می رسد.

راهشان راهمان و ایثار روزیمان باد.

حاج حسن پورشبانان


 
لبخند
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

خنده، نزدیکترین فاصله بین دو نفر است.

شگفت انگیزترین چیز، لبخند است.

از میان هدایای آسمانی، خنده صمیمانه ترین آنها به شمار می رود.

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

زیباترین لبخندها همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می‌بندد.

این حقیقت که می توانم دانه ای بکارم و آن دانه تبدیل به گل شود، دانش خود را با دیگری بخش بخش کنم و آن دانش همان شخص شود، یا به کسی لبخند بزنم و بجای آن، لبخندی دریافت کنم، تمرینات معنوی است.

و می‌توان سرنوشت را با لبخندی از سر نوشت.......