به نام الله مهرگستر مهربان

 

omolmomenin

اندر دل من مها، دل‌ افروز توئی

یاران هستند لیک، دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز توئی 

 

با تابش انوار طلایی خورشید در لحظات آغازین بهار 1395

 سرور و عافیتی دلپذیر همراه با نغمه‌ی مرغان نغمه سرا

برایتان آرزو میکنیم.

خادمین حضرت خدیجه کبری(س)

پی‌نوشت : شعر مخاطب خاص دارد.