خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم.
 
دانلود مناجات استاد پورشبانان

به‌نام جان آفرین

اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی

وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی

وگر رفیق نسازد چرا تو او نشوی

وگر رباب ننالد چراش ادب نکنی

وگر حجاب شود مر تو را ابوجهلی

چرا غزای ابوجهل و بولهب نکنی

به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست

عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی

تو آفتاب جهانی چرا سیاه دلی

که تا دگر هوس عقده ذنب نکنی

شب وجود تو را در کمین چنان ماهیست

چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی

شرابم آتش عشقست و خاصه از کف حق

حرام باد حیاتت که جان حطب نکنی

اگر چه موج سخن میزند ولیک آن به

که شرح آن به دل و جان کنی به لب نکنی

حضرت مولانا

دوستان عزیز مناجات استاد حاج حسن پورشبانان شامل نیایش‌های استاد در دو سجده‌ی بعد از نماز است. که در سجده اول حمد و ثنای خداوند متعال و در سجده دوم شکر نعمت‌های خداوند بیان گردیده است. دانلود این فایل جهت بهره‌مندی شما عزیزان در این پست قرار داده شده است. ان‌شاءالله ما را از دعای خیر خود محروم نسازید.  یاحق 

مناجات استاد   دانلود