خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
عید غدیر مبارک
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

هوالبصیر

 

  

حضرت علی(ع)‌فرمودند:

آن کس که در عیب خود بنگرد، از عیب جویی دیگران بازماند،

و کسی که به روزی خدا خشنود باشد بر آن چه که از دست رود اندوهگین نباشد،

و کسی که شمشیر ستم برکشد با آن کشته شود،

و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد،

و هر کس خود را در گرداب های بلا افکند غرق گردد،

و هر کس به جاهای بدنام قدم گذاشت متهم گردید.

و کسی که زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد،

و هر کس که زیاد اشتباه کرد، شرم و حیای او اندک است،‌

و آن که شرم او اندک،‌ پرهیزکاری او نیز اندک خواهد بود،

و کسی که پرهیزکاری او اندک است دلش مرده،

و آن که دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد کرد.

و آن کس که زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعی است.

قناعت، مالی است که پایان نیابد،

و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندک چیزی خشنود است،‌

و هر کس بداند که گفتار او نیز از اعمال او به حساب می‌آید جز به ضرورت سخن نگوید. (حکمت 349)