یا حق

 

 

 

 

 

واقعه‌ی عاشورا غنچه‌ای است در بوستان تاریخ که هنوز شکفته نشده است.

 

 

::. حاج حسن پورشبانان .::