خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
ابوسعید ابوالخیر(1)
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

یاهو

ابوسعید ابوالخیر -که درود خداوند بر او باد- درباره جذبِ حق چنین گوید:

خدایرا به هر روز سیصد و شصت نظر به دل بنده خویش است؛
تا بنگرد که آیا دلِ بنده هیچ به سوی او می نگرد.
اگر بیند که دل بنده‌ای نگران اوست،
افزونیش بخشد و به زیادت‌ها و روشنی‌ها اکرامش کند
و دلش را به سوی خویش کشد و هر که را جذبه‌ایاز جانب بالا نباشد،
کارش نظام نگیرد و حالش سامان نپذیرد.

 آنگونه که مشایخ گفته‌اند:
کششی از سوی حق، بهتر از همه عبادت‌هاست که پرنیان و آدمیان کنند.

در کشش افتی رَوِش گم گرددت
گر بوَد یک قطره، قُلزُمگرددت