خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
امام جعفر صادق ع
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

یاهو

حضرت امام صادق (ع) فرمودند:

عبادت جز به توبه راست نیاید که حق تعالی توبه را مقدم گردانید بر عبادت. کما قال الله تعالی التابئون العابدون.

مومن آن است که استاده است با نفس خویش و عارف آن است که ایستاده است با خداوند خویش.

هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هرکه مجاهده کند با نفس برای خداوند به خداوند برسد.

 

تذکرة الاولیاء ذکر امام جعفر صادق ع