خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
پند نامه (قسمت اول)
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

به‌نام جان آفرین

پند استاد 

 

در هر چه اطراف توست که جملگی مخلوق حضرت باریتعالی است(عزوجل) عمیق بنگر تا آنجایی که شگفت زده به خود برگردی و این حیرت، تو را از امیال و هوس‌های ناپایدار و زودگذر باز دارد. چنان غرق عجائب خلقت شو تا درک عدل مطلق و سُبّوحیت و قدّوسیت ذات اقدسش در یقین و باورت بنشیند و آنگاه آنچنانکه باید و او عزوجل شایسته است، حضرتش را ستایش و پرستش کن و این بندگی را به هیچگونه شرک نیالود و با هیچ متاعی معاوضه نکن، که زیانی بالاتر از آن نخواهد بود، که چون بدین مرتبت رسیدی، توکل تو قوی خواهد بود و لذا دل مطمئن دار که درنظر خواهی بود.

 

 حاج حسن پورشبانان