یاهو

بوسه بر تک تک آفریده‌ها، عظمت و شکوه خلقت حق تعالی، بوسه بر دستان خداوند است.

 

حاج حسن پورشبانان