به نام الله مهر گستر مهربان

خودستایی مهلک‌ترین انحرافی‌ست که ارکان ذهن آدمی را تسخیر کرده و در مسائل معنوی مصداق بیشتری پیدا می‌کند.

خودستایی ابتدا خود را به شکل افتخار نشان داده و سپس به غرور و تکبر تبدیل می‌گردد.

 

حاج حسن پورشبانان