به نام الله مهرگستر مهربان

 

خداوند تعالی درون انسان را

                            می‌بیند،

                                 می‌شنود

                                         و می‌داند.

از همه‌ی افکار انسان باخبر است و هر آنچه را که ما بعنوان روحیه و نیت‌ها در درون خود پنهان می‌کنیم، آز آنها مطلع و آگاه است. بنابراین قضاوت خداوند در مورد انسان بر اساس نیت‌های اوست.

 

حاج حسن پورشبانان