به نام الله مهر گستر مهربان

به نام آنکه هستی داد ما را،

   به نام آنکه جان می‌دهد و جان می‌ستاند،

      به نام او آغاز می‌کنیم و از او می‌خواهیم که یاری کند ما را،

خدایا؛

   ما را ایمان کامل و دیده بصیرت عطا فرما

            تا حقایق را درک کنیم و تو را بهتر بشناسیم

                          که رستگاری در شناخت توست. والسلام

 

حاج حسن پورشبانان