این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ اوست

این چه شمعی است که جان‌ها همه پروانه‌ اوست

حسین(ع) بیشتر از آب تشنه‌ لبیک بود. اما افسوس که بجای

افکارش زخم‌های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را

بی‌آبی معرفی کردند.

دکتر علی شریعتی