خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
ابوالحسن خرقانی
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

و گفت:
راه خدای تعالی را عدد نتوان گفت چندانکه بنده است،به خدای تعالی راه است.
به هر راهی رفتم قومی دیدم .
گفتم:
بار خدا؛ مرا بهراهی بر که من باشم و تو و خلق در آن نباشند.
اندوه در پیش مننهاد.
گفت:
این اندوه باری گران است خلق نتوانند کشید. 

و گفت:
مردمان دعا کنند و گویند:
"
خداوندا، ما را بهدو سه موضع فریاد رس:
یکی در وقت جان کندن، دوم در وقت گور، سوم در قیامت "
من گویم"الهی مرا به همه وقت فریاد رس ".

و گفت:
کسانی دیده‌ام به تفسیر قرآن مشغول بوده‌اند.
جوانمردان به تفسیر خویش مشغول بودند.

و گفت:
قدم اول آنست که گوید" خدای و دیگر نه "
و قدمدوم آتش است
و قدم سوم سوختن.