خدیجه کبری ام المومنین

ما نیامده‌ایم خرابه های زمین را بسازیم، آمده‌ایم تا خرابه های دل را بنا نماییم
 
خوشبختی
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦ : توسط : خادمین حضرت خدیجه کبری (س)

به‌نام جان آفرین

خوشبختی چیست ؟

خوشبختی بهره‌گیری از همه مواهب و امکانات زندگی بگونه‌ای که تدبیر کننده‌اش توصیه فرموده است.

خوشبختی دریافت نور از لابلای پرده‌های ضخیم ناکامیها و خواهش های نفسانی ، انتخاب و تعقیب مسیر تا دستیابی به منبع روشنایی و قرار گرفتن درحریم رحمت و رضایت خداوندی.

خوشبختی احساس رضایت و ابراز بندگی و تسلیم دربرابر اراده‌ و مشیت خداوند است.

خوشبختی ایجاد آرامش درونی و غنای روحی است.

خوشبختی نوای دلنشینی‌است درنهاد که از هر نسیم جانبخشی لطیف تر، روح پرورتر ، معطر و صفابخش تراست.

خوشبختی آهنگی ملایم از جانب کمال ، لباسی زیبا برقامت زندگی و سروشی فرحناک بهرخاکیان، شهدی فراتر از انگبین و شرابی همچون سلسبیل .

خوشبختی ارمغان یک زندگی سالم ، بهره‌ی راه انبیاء و میوه درخت توحید.

                                              حاج حسن پورشبانان