پدرم روزت مبارک

به نام الله مهرگستر مهربان

 
روز پدر بهانه‌ایست تا بگوییم همواره به بودن در کنار پدر و داشتن چنین اسوه‌ی ایثاری افتخار می‌کنیم. پس در این روز با یک دنیا شور و اشتیاق وضو می‌سازیم و پیشانی بر خاک می‌گذاریم و خداوند تعالی را شکر و سپاس می‌کنیم که؛
اجازه فرمود؛ اوج ایثار، گذشت، صداقت و مهربانی را در کنار پدر درک کنیم.
شکر می‌کنیم که اجازه فرمود؛ تا حتی خیال، تصور و فکرکردن به پدر برایمان تکیه‌گاه باشد.
شکر می‌کنیم که اجازه فرمود؛ خود را فرزند انسان بزرگ و وارسته‌ای به‌نام پدر بدانیم.
شکر می‌کنیم که اجازه فرمود؛ در کنار پدر قلبمان شادی و جانمان روشنایی گیرد.
شکر می‌کنیم که اجازه فرمود؛ برای چیدن ستاره‌های قلب پدر،‌ کنارش باشیم.
شکر می‌کنیم بابت تمام خوبی‌هایی که پدر در حقمان کرد و به ما بال و پر داد تا بالنده شویم.
پس ای کاش گل‌هایی به زیبایی روح بلند پدر داشتیم تا در باغچه‌ی دلش می‌کاشتیم تا بداند هر چند فرزندان خطاکار و ناخلفی هستیم، اما بی‌اندازه دوستش داریم.
پدرم در دل دوستت دارم و پیشانی و دستانت را نه با لبانم که با جانم می‌بوسم. 
خادمین حضرت خدیجه کبری(س) تولد مولا علی(ع) و روز پدر را به همه‌ی پدران زحمتکش این سرزمین و به محضر استاد ارجمند و عزیز جناب سرهنگ حاج حسن پورشبانان تبریک و شادباش می‌گویند.
 
/ 0 نظر / 8 بازدید