کلام استاد (49)

به نام الله مهرگستر مهربان


خوشبختی آهنگی ملایم از جانب کمال،

لباسی زیبا بر قامت زندگی و سروشی فرحناک بهر خاکیان،

شهدی فراتر از انگبین و شرابی همچون سلسبیل.

خوشبختی ارمغان یک زندگی سالم، بهره راه انبیاء

و میوه درخت توحید است.

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 31 بازدید