ایکاش

به‌نام خدا

 

ایکاش همیشه دعا می‌شد و دعاها اجابت می‌گشت.

ایکاش شادی چون خورشید بادوام و انوارش در همه جا نفوذ می‌کرد.

ایکاش صدای خداوند را در آسمان‌ها می‌شنیدیم.

ایکاش پرواز فوج ملائک را می‌دیدیم.

ایکاش همیشه خنده بود و هرگز غنچه‌اش پژمرده نمی‌شد.

ایکاش هرگز جدایی نبود و هجران‌ها به پایان می‌رسید.

ایکاش مردم قدر خورشید را هم می‌دانستند.

ایکاش غم‌ها یخ می‌زد و غصه‌ها سر از لاک خود بیرون نمی‌آوردند.

 و ایکاش کاشکی‌ها و ایکاش‌ها و حسرت‌ها نبود.

 

 

حاج حسن پورشبانان

 

 

ایکاش  قسمت اول 

ایکاش  قسمت دوم

/ 0 نظر / 4 بازدید