پروردگارا

به نام الله مهرگستر مهربان


پروردگارا؛ بريده باد دستم که به سوي تو بر نمي‌دارم و تو را آنسان که بايد نمي‌خوانم و از تو استجابت دعايم را نمي‌طلبم و نعمت‌هاي افزون تو را تمنا نمي‌کنم و فردا که در اين خاک خفتم روز حسرت و ندامت من خواهد بود و هرگز ديگر نتوانم که اجابت تو را بدست بياورم و آن زمان است که بر امروزم حسرت مي‌خورم و دستم کوتاه است.

پروردگارا؛ بر من ببخشاي گناهم را که بسيار قصور کردم و دست دعا به سويت دراز ننمودم و تو را آنچنان که شايسته‌اي ستايش نکردم. تو به من نعمت عطا نمودي و من شکر آن بجا نياوردم.

پروردگارا؛ بر من بخشاي گناهم را که بسيار غافل بودم و زرق و برق دنيوي مرا غافل کرد و آنچه که خواستم همه براي دنيايم بود. من بسيار جاهل بودم و آنچنان که مي‌توانستم به سوي تو نيامدم و تو را فراموش کرد.

پروردگارا؛ اگر مرا نبخشايي در روز قيامت چه کنم که روسياهم، به کجا روي آورم که بجز تو فريادرسي نيست.

پروردگارا؛ مي‌دانم که غفلت از من است و بزرگواري از شما، پس بزرگواري بنما و غفلتم را بر من ببخشاي و توفيقم عنايت بفرما که تو را آنچنان که شايسته تو است بخوانم و آنچنان که شايسته خداوندي‌ات است عبادت کنم.


حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 647 بازدید