ابراهیم اسوه باور و یقین

یاهو 

إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُّنِیبٌ

ابراهیم بردبار،دلسوز و توکل کننده به خدا بود

                                                                 هود 75

میلاد اسوه باور و یقین، مقتدای منادیان توحید، خلیل همیشه تسلیم بر رهروان  وادی یکتاپرستی خجسته باد.

 

حضرت ابراهیم (ع) در سوره‌های قرآن کریم : ( 25 سوره و 63 آیه )

بقره آیات : 124-  125 - 126- 127 – 130 – 132 – 133- 135 – 136 – 140 – 258 – 260

آل عمران آیات : 33 – 65 – 67- 68- 84 – 95 – 97

نساء آیات : 54 – 125 – 163

انعام آیات : 74 – 75 – 83 – 161

توبه آیات : 70 – 114

هود آیات : 69 – 74 – 75 – 76

یوسف آیات : 6 – 38

ابراهیم آیه : 35

حجر آیه : 51

نحل آیات : 120 – 123

مریم آیات : 41 – 46- 58

انبیاء آیات : 51 – 60 – 62- 69

حج آیات : 26- 43 – 78  

شعراء آیه : 69

عنکبوت آیات : 16- 31

احزاب آیه : 7

صافات آیات : 83 – 104- 109

ص آیه : 45

شوری آیه : 13

زخرف آیه : 26

ذاریات آیه : 24

نجم آیه : 37

حدید آیه : 26

ممتحنه آیه : 4

اعلی آیه : 19

 

/ 0 نظر / 37 بازدید