دوستی خدا

یاهو

و فرمودند:

هرکس با خداوند پیمان دوستی بست؛

       از برکات او

            و از رحمت‌های او

                    و از نعمت‌های او

                             و از قدرت‌های او

                                         و از علم او برخوردار خواهد شد.

هرکس با خداوند پیمان دوستی بست؛

      و هرکس از خداوند دفاع کرد،

            و هرکس خداوند را یاری نمود،

                   خداوند هرگز او را از خود دور نخواهد کرد.

 

میلاد منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی(ص) بر همگان مبارک‌باد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید