کلام استاد(29)

به نام الله مهرگستر مهربان
زمانیکه خداوند بر امساک و پرهیز چشم، گوش، زبان و دیگر اعضاء بدن از خطا دستور می‌فرمایند، آنگاه بنده باید تسلیم در مقابل اوامر الهی اخلاص خود را به ثبوت برساند.
 
 حاج حسن پورشبانان
 
/ 0 نظر / 7 بازدید