کلام استاد (46)

به نام الله مهرگستر مهربان

خداوند قدرت خود را در هر مخلوقی آشکار فرموده است. خداوند، عالمان و دانشمندان را دوست می‌دارد و متفکران را احترام و تکریم می‌فرماید. توصیه می‌کند که در طبیعت سیر و سیاحت کنید و علم بیاموزید و در نهایت به قدرت خالق جهان پی ببرید. از نعمت‌هایش بهره گیرید و شکرگزار آنها باشید.

منتها بشر، همة آنها را از قلم انداخته و تنها یک قسمت آن را عمل می‌نماید. از نعمت‌های خداوند به حد کمال استفاده می‌کند ولی ناسپاس می‌شود. یعنی به‌جای شکر، کفران و به‌جای شناخت، او را انکار می‌کند و همه چیزهایی که کم و بیش می‌دانید.


حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 63 بازدید