ثنای الله

به نام الله مهرگستر مهربان

بارخدایا؛
ای کردگار هستی بخش؛
آنگاه که از هستی من هیچ نشانی نبود و بر من و بودنم نظر فرمودی؛
آنگاه که اراده و مشیت حضرتت بر خلق و وجود من گواهی فرمود؛
آن هنگام که نقش وجود و حضورم نگاشته شد و جز ذات مقدس و پاکت هیچ کس را خبر نبود؛
آنگاه که حیات کریمانه‌ام بخشیدی و مرا خلعت بودن عطا فرمودی؛
آن دَم که آفتاب حیاتم طلوع نمود و چرخه زمان باب وجود به رویم گشود؛
آنگاه که در حریم هستی قدم گذاشتم و به هستی پیوستم؛
هست شدم و آنچه که خواستی شدم و پس گردون و فلک به امر نافذت پذیرای من شد.
از آن زمان که بر خلقت من نظر فرمودی تا اکنون و تا آن زمان که باد غارتگر به تاراج برد ذره‌های جسم من، به خاطر شکوه و شگفتی خلقت جهان هستی،تجلی عظمت و جلال و همچنین اقتدار زایدالوصف حاکم بر نظام عالم و هم آنکه خلعت وجود بر من پوشانیدی و افتخاربودن نصیبم فرمودی، حمد و ثنایت را پیوسته و مستمر بر خویشتن واجب می بینم.
اللهم لک الحمد و الثناء و لک العظمت و الکبریاء
مع کل نفس و کل طرفه عین
 
حاج حسن پورشبانان
 
/ 0 نظر / 20 بازدید