کلام استاد 11

یاهو

 

اگر بخواهیم خدا را درک کنیم بایستی با دو بال پرواز کنیم :

1- معرفت عینی ؛ با چشمانمان به عجایب اطرافمان و عجایب خلقت

 نگاه کنیم (از اثر به به موثر پی ببریم).

2- معرفت شهودی ؛ از درون و از باطن با خداوند ارتباط پیدا کنیم

(بینش باطنی).

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 5 بازدید