ماجرای قربانی شدن حضرت اسماعیل

یاهو

درمسلخ عشق جز نکو را نکشند    روبه صفتان زشت‌خو را نکشند

حضرت ابراهیم (ع) سر اسماعیل(ع) را بر تخت سنگ بزرگی قرار داد و چاقو را بارها و بارها نگریست . با زیر چشم بر گلوی اسماعیل نگاه می‌کرد و آن لحظه را سخت‌ترین لحظات زندگی می‌دید . بوسه بر پیشانی اسماعیل زد و همه وجودش را قربانی راه حضرت دوست کرد و با نام خداوند چاقو را بر گلوی اسماعیل گذاشت.  در آن لحظه بود که همه خاطرات پانزده و اندی سال دوری، حسرت و فراق از جلوی چشمان ابراهیم گذشت، اما حلاوت و شیرینی امر پروردگار بر همه آنان فایق آمد و با میل و رغبت و با خرسندی و چشمانی اشک‌آلود و خوشحال از اینکه اسماعیل اینگونه سر به فرمان خداوند دارد، چاقو را بر گلوی او کشید. آن لحظه که چاقو را کشید، چاقو از دستانش رها گشت و بر تخته سنگی فرود آمد و آن را خرد نمود. ابراهیم ابتدا سنگ را نگریست و سپس به گلوی اسماعیل نگاه کرد. در بهت و حیرت چاقو را برداشت و دوباره و بر گلوی اسماعیل کشید. فرو رفتن چاقو را بر گلوی اسماعیل می‌دید، اما از آنکه اسماعیل سالم است، بهت زده بود. با حیرت چاقو را بر انگشتان دست خود کشید و خون جاری شد. خون را از چاقو پاک کرد و باز بر گلوی اسماعیل نهاد و این بار با ایمانی محکم‌تر و راسخ‌تر چاقو را کشید. چنان چاقو را محکم کشید که پس از رد شدن از گلوی اسماعیل به هوا پرتاب شد و در دل سنگ فرو رفت. در آن هنگام بود که دستان ابراهیم شروع به لرزیدن کرد و نمی‌دانست چه کند، خوشحال باشد یا غمگین. اسماعیل همچنان سالم چشمانش را بسته بود و سخن بر زبان نمی‌راند. اسماعیل پس از لحظاتی گفت: پدر چرا در فرمان خداوند کوتاهی می‌کنی.

آری چنان چاقو بر گلوی اسماعیل اثر نکرده بود که او نمی‌دانست، حضرت ابراهیم سه مرتبه چاقو را بر گلویش کشیده است. آن هنگام بود که حضرت جبرئیل (ع)بر ابراهیم وارد شد و گوسفندی را که بر تخت سنگ بزرگی در کوه مجاور بود نشان او داد و فرمود:  ابراهیم ، خداوند بر تو، خاندانت و پیروانت نعمت را به کمال رساند و تو را شاخصی برای عالمیان قرار داد. پس به فرمان خداوند آن گوسفند را به سمت قبله و کعبه قربانی کن.  که خداوند اسماعیل را به تو بخشید تا تو را به آرزویت که پیامبری اسماعیل بود، برساند.

اینچنین ابراهیم (ع) شگفتی می‌آفریند که مفتخر به

لقب خلیل الهی می‌گردد.

عید قربان یادآور ارائه خالصانه‌ترین نوع بندگی از سوی ابراهیمِ خلیل و همه‌ قربانی‌های راه دوست و آموزنده‌ترین شیوه‌ بندگی و دلدادگی می‌باشد. لذا این ارزشمند‌ترین عید را به همه مسلمانان عالم تهنیت گفته، از پیشگاه رب‌الارباب و گرداننده‌ چرخ گردون و خالق هستی بخش مسئلت می‌نماییم راهیِ راه پیامبران و ائمه اطهارمان بفرماید. ان‌شاءالله

حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 50 بازدید