سال 1393 مبارک

یاهو

با تابش انوار طلایی خورشید در لحظات آغازین بهار،

فروغ آسمان دل و زدودن غبار آن به باد بهاری،

افزودن روزهای عمر با هر جوانه درخت،

فرحناکی رخسار با شکفتن هر شکوفه،

برگی سبز بر کتاب  اعمالت با رویش هر برگ،

و سرور و عافیتی دلپذیر با نغمه هر مرغ نغمه سرا برایتان آرزو میکنیم.

 

حاج حسن پورشبانان

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید