کلام استاد 20

یاهو

ما وارث روح خداوند و مستعد ظهور صفات الهی هستیم.

پس عبادت از روی شوق، ذوق و احساس در حضور معبود و به نمایش گذاشتن صفات الهی پایه‌های تکامل انسان است که در تمام عبادات مطرح است. اراده خداوند در آن است که نور روح ملکوتی ما را به تابندگی خورشید در آورند تا در آن روز بزرگ از بهره‌های الهی بی‌نصیب نمانیم و بدین منظور وظایفی برای ما مشخص نموده‌اند که از جمله آن فرمایشات، نماز، زکات، روزه و...می‌باشد.

حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 38 بازدید