سَلامُ قَوْلَاً مِنْ رَبِ الرَحیم

یاالله

 

خداوندا، تو با آن همه جلال و شکوه، تو با آن همه بزرگواری و کبریایی، تو با آن همه عظمت و جلال، بر بنده ضعیف خود چنین پیام می‌فرستی:

سَلامُ قَوْلَاً مِنْ رَبِ الرَحیم

خداوندا، تو بسیار بزرگی،

پروردگارا، تو بسیار کریمی، رحیمی، رحمانی،

ای مقتدر و ای توانا، ای خدایی که فرمودی: رحمتم بر غضبم سبقت دارد،

سَلامُ قَوْلَاً مِنْ رَبِ الرَحیم

سلام و درود بر بنده‌ام می‌فرستم.

خداوندا، حاشا به جلالت، حاشا به کبریائیت، حاشا به رحمانیت و رحیمیت تو، یارب العالمین

ای خدایی که دانایاندر مقابل دانائیت به شگفت آمده‌اند و عالمان در مقابل علمت زانو زده‌اند و توانمندان در مقابل قدرتت ذلیل و ناتوانند.

ای مهربان، تو بر بنده ضعیف چنین می‌فرمایی: پروردگارت سلام می‌رساند.

این مقام را تو به ما عطا فرمودی.

خداوندا، تو بزرگی، تو رحمانی، من ندانستم چگونه تو را ستایش کنم.

دستمان را بگیر، دستمان را بگیر، ای عظیم و ما را به وادی معرفت و  نور ببر و از نور وجود نازنینت، قلوب ما را روشن و منور بفرما و بر وجودمان معرفت عطا کن، تا تو را بهتر بشناسیم، تا تو را چنان بشناسیم و عبادت کنیم که شایسته‌ای، تا تو را آنسان که سزاواری پرستش کنیم.

ای خداوند و ای ولی نعمت و ای رزاق.

آمین یا رب العالمین

 

::::::::حاج حسن پورشبانان::::::::

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید