زندگی...

 به‌نام جان آفرین

زندگی چیست؟

زندگیشوری پایان ناپذیر، غوغایی تا بیکران‌ها، نهری خروشان که هرگز نایستد و خشک نشود ، گاهی مواج و زمانی آرام، دلپذیر و روحبخش و گاهی گل آلود و حزن آور ، گهی بر وفق مراد، همراه و دل انگیز، تسلیم و بکام دل و زمانی بی هدف، نا آرام ، تند و خشن ، لختی بستر آرام قایق‌ها و گاهی گرداب وحشتناک.

زندگی کوهی از غم ها ، بیابان لایتناهی آمال وآرزوها،کویر رنج و دردها ، آن کس که آن را شناخت و قصد از آن را دریافت خوشبخت و آن کس که آن را عبث انگاشت و هدف آن را نیافت ناموفق ، بی هدف و نهایتاً زیانکارش خواند.

حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید