پند نامه (قسمت اول)

به‌نام جان آفرین

پند استاد 

 

در هر چه اطراف توست که جملگی مخلوق حضرت باریتعالی است(عزوجل) عمیق بنگر تا آنجایی که شگفت زده به خود برگردی و این حیرت، تو را از امیال و هوس‌های ناپایدار و زودگذر باز دارد. چنان غرق عجائب خلقت شو تا درک عدل مطلق و سُبّوحیت و قدّوسیت ذات اقدسش در یقین و باورت بنشیند و آنگاه آنچنانکه باید و او عزوجل شایسته است، حضرتش را ستایش و پرستش کن و این بندگی را به هیچگونه شرک نیالود و با هیچ متاعی معاوضه نکن، که زیانی بالاتر از آن نخواهد بود، که چون بدین مرتبت رسیدی، توکل تو قوی خواهد بود و لذا دل مطمئن دار که درنظر خواهی بود.

 

 حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید