ای فرزند آدم (قسمت اول)

به‌نام جان آفرین

ای فرزند آدم  

من همدل کسی هستم که همراه من باشد.  

پس به سوی کرامت و مُصاحبت من بشتاب و با من اُنس بگیر تا با تو اُنس بگیرم.

مرا انتخاب کن تا تو را برگزینم از من بپذیر تا من نیز از تو بپذیرم و در محبّت به تو شتاب  کنم.

 

ای فرزند آدم

 از کسی جز من بیم نداشته باش و مترس.

 به یادآور که هیچ قدرتی یارای مقابله با اراده‌ من را ندارد.

از یاد مبر که هیچ اتفاقی در عالم جز به خواست من نمی‌افتد.

 من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد.

 من از رگ گردن به تو نزدیکتر و تو را از خودت بهتر می‌شناسم.  

ای فرزند آدم

در هیچ حالی فراموشم مکن و یاد مرا از خود دور مساز.

در خلوت خود به اندیشه بنشین و در تنهایی خود سخنان مرا بشنو.

نعمتهای مرا بشمار و خطاهای خودت را به یادآر.

مرا دوست داشته باش و محبّتم را در دل دیگران نیز بینداز.

 مهربانی‌های مرا بر ایشان بازگو کن و سایه‌سار لطف مرا بر فراز وجودشان نشان ده.

/ 0 نظر / 5 بازدید