کلام امیر المومنین علی ع

یا حق

حضرت علی (ع) فرمودند:

نماز تقرب هر پرهیزگار است و حج جهاد هر ناتوان، و برای هر چیز زکاتی است و زکات تن روزه است، و جهاد زن بودن شوی را به فرمان.

سینه خردمند صندوق راز اوست و گشاده‏رویی دام‏ دوستی و بردباری گور زشتی‌هاست.

 این دل‌ها همچون تن‏ها به ستوه آید، پس برای  آسایش  آن‏ سخنان گزیده حکمت را بجوئید.

ایمان بنده راست نباشد، جز آن گاه که اعتماد او بدانچه در دست خداست بیش از اعتماد وی بدانچه در دست خود اوست بود.

تلخی این جهان شیرینی آن جهان است و شیرینی این جهان تلخی آن جهان.

 

عید سعید غدیر خم مبارک باد

 

/ 0 نظر / 48 بازدید