کلام استاد (41)

به نام الله مهر گستر مهربان قانوني که ‌بايد بنيان و اساس زندگي انسان را تشکيل دهد، به او مي‌آموزد تا همواره از خود سوال نمايد که براي خداوند و راه انبياء چه اقدام و عملي را انجام داده و لذا وي را از خواسته‌ها و توقعات خاص و نابه‌جا در اين مسير بر حذر مي‌دارد. همچنين اين قانون، توجه انسان را به اين نکته معطوف مي‌کند که وراي راه انبياء و آن سوي اين مسير، خوشبختي و سرانجامي نيکوست که در دنياي آخرت نصيب او مي‌گردد. حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 127 بازدید