سلام به کربلا

                                                                                                             

سلام بر حسین (ع) و اصحاب حسین (ع)

هرچندجز تعدادی از پیام حماسه کربلا خبر نیافتند،

و جز حدیث برق خنجر و شمشیر ،

تشنگی و خون نشنیدند و نگفتند.

اما نسیم دل انگیز عطر عشق و ایثار به مشام می رسد.

راهشان راهمان و ایثار روزیمان باد.

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 42 بازدید