کلام استاد 12

یاهو

از هر زاویه که بر منظر عالم و آفریده‌های هستی بنگریم جز شگفتی و اعجاز نخواهیم دید. آنچه که در اطراف خود می‌بینیم مصادیقی از قدرت، عظمت و رحمت  بلند مرتبه پرودگاری است که سبب  بهت و حیرت در هر انسان صاحب خرد و بصیرت خواهد شد.

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 19 بازدید