اللهُ نُورُ السّماواتِ وَ الْاَرْض

یاالله

 

خداوندا، بارالها، پروردگارا،

ای خالق یگانه و ای خدای یکتا و بی‌همتا‌، ای خالق هستی بخش و ای پدید آورنده  جهان با این شکوه و عظمت،

ای خداوندی که جمالت کامل است و جلالت همیشگی و فناناپذیر،

ای خدایی که جلالت نور جهان آفرین است.

خداوندا، جهان روشنایی از جمالت دارد و ذره‌ای از نور جمالت، جهان هستی را روشنایی بخشیده است.

اللهُ نُورُ السّماواتِ وَ الْاَرْض

ای خدایی که جلالت آتش جهان افروز است،

ای خدایی که جلالت خروش دل مریدان و جمالت، آسایش دل عشاق است.

ای خدایی که کوهسار به نامت لاله برآورد و کوه‌ها در مقابل نامت تسبیح گو باشند و دل بیدار از نامت به ناله آید.

در عشق تو بسوزم، ناله سر دهم و تو را بخوانم.

خداوندا، میل تو دارم، مرغ دلم هوای تو دارد و به سوی تو میل پرواز دارد.

الهی، پروردگارا، تو واجب بهترین و بالاترین ثناها و حمدهایی، تو را می پرستیم، که رب مایی و آفریدگار مایی، که ما را از قطره آبی عفن بدین شکل آفریدی و تو خداوندا، با قدرت‌ترین و با شوکت‌ترین و برترین هستی، که تو خالقی و ما در مقابل وصف تو و در مقابل توصیف تو، عاجزیم و نتوانیم که تو را وصف نماییم.

الها، پروردگارا، تو هستی که جان می‌دهی و جان می‌گیری، تو هستی که روزی عطا می‌فرمایی، تو هستی که دوستانت را عزت می‌دهی و دشمنانت را ذلیل می‌گردانی،

تو را می‌پرستیم ، تو را یافتیم و چون تو را یافتیم، پس تو را می‌پرستیم.

ای خاک راهت و ای خاک کویت و ای خاک پای سالکان راهت، تاج سرمان باد.

خداوندا، پروردگارا، ما را چنان عنایت فرما تا با فهم و درکی که شایسته توست تو را عبادت کنیم و تو را ستایش نمایی. آمین یا رب العالمین

 

حاج حسن پورشبانان

 

 

حلول ماه شعبان مبارک

/ 0 نظر / 7 بازدید