عید سعید قربان مبارک

به نام الله مهرگسترمهربان 

قربانی چه آسان بیان می‌شود و عرفات و منی چه سهل افراد را می‌پذیرد و چه آسان ذبح می‌کنیم و راحت حلق می‌نمائیم و بیدرنگ بدون تردید حاج می‌شویم و سر بالا گرفته بیخبر از تایید یا رد آن عید می‌گیریم که ( تمام شد پاک شدیم و بی گناه ) ...شاید یکی دو بار هم از ابراهیم آن هم وقتی بجای پایش یا از هاجر وقتی به قبرش رسیدیم به زبان یادی کنیم. آیا همین است هدف طی این همه مسافت و وجوب آن؟ نه والله.!! پس مرا ببخش که قصد از حج را درک نکردم ولی چون دوستت داشتم عیدش را تبریک می‌گویم. 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 54 بازدید