نماز عرفا

یاهو

 

ابوالحسن خرقانی که درود خداوند بر او باد، فرمودند:

دانشمندانِ ظاهر گویند: چون در نماز روی، بهشت ازسوی راست باید انگاشت و دوزخ از سوی چپ و قیامت در پیش خود فرو بایدداشت.

بلک دل با حق باید داشت تا آنگاه که سلام دادی.

 و گفت:

نماز نگاه دارید که مَثَل نماز

چون کشتی است

وعبادات چون بار کشتی است

اگر کشتی به سلامت بود

بار به سلامت ماند

و اگرکشتی بگسلد

بار کشتی را اثری نماند.

 

 

پی‌نوشت

شهریور سه سالگی وبلاگ رو جشن می گیریم

/ 0 نظر / 6 بازدید