ابوسعید ابوالخیر(9)

به نام الله مهرگستر مهربان

فرمود : تا به نَفس خویش کافر نگردی، به خدای مومن نشوی. طاغوت هر کس نَفس اوست که ترا از خدای پیخسته می‌دارد. می‌گوید : فلان با تو زشتی کرد و بهمان با تو نیکویی کرد؛ همه سوی خلق راه نماید و این همه شرک است و هیچ چیز به خلق نیست، همه بدوست. این چنین بباید دانست و بباید گفت. و چون گفته باشی برین بباید ایستاد و استقامت باید کرد و استقامت آن باشد که چون یکی گفتی نیز دو نگویی و خلق و خدای دو باشد.

/ 0 نظر / 69 بازدید