ای فرزند آدم (قسمت دوم)

به‌نام جان آفرین

ای فرزند آدم 

من سخنانت را می‌شنوم وقتی با من حرف می‌زنی و درد دل باز می‌گویی.

تو نیز سخنان مرا در کتاب من بخوان که فرشتگانم بر تو فرود آوردند و من بدان وسیله با تو سخن می گویم.

اگر با من اُنس بگیری تو را از همگان بی‌نیاز می‌کنم.

و اگر با غیر من مانوس شوی در هر کاری محتاج و گرفتار خواهی ماند.

/ 0 نظر / 6 بازدید