دکتر علی شریعتی

مُردن نیز هنریست،

و هم چون هر هنری باید آن را آموخت.

نمایشی سخت زیبا و عمیق؛

تماشایی‌ترین صحنه زندگی است. بسیار کم‌اند مردانی که زیبا مُرده‌اند

من مدتهاست در تاریخ می‌گردم تا انسانهایی را که خوب مُرده‌اند بیابم.

و مُردنهایی سخت زیبا و با شکوه یافتم.

بی‌شک آنهایی که می‌دانند چگونه باید مُرد، می‌دانستند چگونه باید زیست؛

چه برای کسانی که زندگی تنها دم برآوردن نیست، جان دادن نیز تنها دم برنیاوردن نیست، خود یک کار است، کاری بزرگ، هم چون زندگی.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید