خانه تکاني...

به نام الله مهرگستر مهربان

زمستان سرآمد، از فرود سرما و یخبندان خبری نیست، سردی نماند و برفی فرو نخواهد ریخت، مانده های برف‌ها هم در حال ذوب شدنند، دشت به فرش سبزه مزین شد و شاخساران به برگ و گل، پیله شکسته شود آخر و پروانه بال و پر زنان نزد گل آید و رقصد بسی ! فصل تازگی‌ها آغاز شود، زمین شاداب و هوا مسرت بار، شور و شعف و نشاط حاکم بر طبیعت و جایگزین خمودگی و سردی‌ها شود تا آنجا که سایه مبارکش بر سر اسباب و وسائل منزل هم بیفتد.

بازار خانه تکانی گرم و تنور خرید و تدارک عید داغ داغ گردد و من یکسال پیرشدم، پیرتر از پیش شدم کهنه و فرتوت شدم. دشت وجودم خسته‌تر از پیش شده، همچون ترک‌های زمین‌های بایر چین و چروک صورتم را پُرکرده و سرو قامتم خمیده و پژمرده تر شده .

مهمتر از همه دلم را چه کنم که سیاه و همچون سنگ شده پس بر آن شدم خانه دل را گرد گیری کنم، رُفت و روبی نمایم و خانه تکانی کنم . آنرا خراب خراب یافتم . ویرانه‌ای بیش نبود، ظرفی غبار گرفته سرریز از زشتی‌ها، حسادت، کینه، بدخواهی، کفران، تهمت، غیبت، سخن چینی ، افترا و بازی با آبروی دیگران، آبرویی که سال‌ها با خون دل تحصیل گردیده. استهزاء و به سخره کشیدن دیگران، تنفر از خویشتن سراسر وجودم را فرا گرفت، همه وجودم فریاد گردید آیا حق داشتی دیگران را گنه کار و خویشتن را پاک بدانی، آیا مگر حاکم دیگران بودی که مقصرشان بدانی و محکومشان نمایی و خود را مبری و بالاتر؟ مگر نه اینست که فقط خداوند آگاه است که چه کسی گنه کار و چه کسی پاک است؟ پس من چه کاره بودم؟ آيینه دلم دیگر پاک شدنی نیست و ظرفش ماهیت خود را از دست داده، عصیان و طغیان، مرا به ورطه هلاک کشانده است.

سال‌ها خانه و سرپناهمان را تمیزکردیم، آذین بستیم، تحولاتی در آن ایجاد کردیم و نوروز را عید گرفتیم اما از خانه دل غافل گشتیم دل فریاد میزند مرا طاهر کن، همانگونه که آلوده‌ام نمودی پاکم کن!!! زنگار از من بردار .

نهیبش زدم چگونه؟ ندایم کرد برخیز، بر خیز دلی را که شکستی آباد کن ، مالی را که به حرام خوردی جبران کن !

آنرا که سرزنش نمودی دلجوئی کن ! آبروئی را که ریختی تامین کن ! دروغی را که گفتی استغفار کن !

تهمتی را که زدی عذرخواهی کن ! نسبتی را که به ناحق دادی اصلاح کن، برخیز، برخیز شاید عید دیگری بیاید و نباشی ! و شاید هم فردا دیر باشد ! برخیز شاید فرصتی نباشد و موفق به گردگیری و "خانه تکانی دل " نشوی !

برخیز، برخیز شاید این آخرین فرصت از سوی خداوند مهربانت باشد تا مشمول رحمتش قرار گیری ،

برخیز ...

برخیز ...


حاج حسن پورشبانان

/ 1 نظر / 726 بازدید