کلام استاد (47)

omolmomenin.jpg


به نام الله مهرگستر مهربان


دل بر دنيا مبند که دنيا را بقايي نيست!

و دل بر خلق مبند که خلق را وفايي نيست!

دل بر خدا بند که بنده را بهتر از خدا نيست!حاج حسن پورشبانان


/ 0 نظر / 75 بازدید