ای خدای هستی

یا الله

 

خداوندا، بارالها،

ای خالق یگانه، ای سید و ای سرور،

ای عزیز، ای مهربان‌ترین مهربانان، ای خالق یکتا،

ای بلند مرتبه، ای که نظم حاکم بر جهان لایتناهی، نشانگر عظمت و توانایی توست، خداوندا، پروردگارا، معبودا، که هر چیز را بر اساس نیاز آفریدی.

خداوندا، هر چیزی را با عقل و شعور، همراه آن آفریدی و حکمتت را با تدبیر همراه کردی.

ای خدای یکتا، ای صورتگر در رحم‌ها و ای چهره پرداز بی‌مثل و مانند،

ای خداوندی که هر تیره و هر گروه از مخلوقات و موجودات را زبان و لحنی خاص آموختی،

ای بلند مرتبه، فرمودی به هر زبانی مرا بخوانی من می‌شنوم، چون من تعلیم دهنده زبان‌ها هستم. من به زبان‌ها آشنا هستم. من مربی زبان‌ها هستم.

پس خداوندا، با زبان الکن و ناقص، تو را می‌خوانیم. حمدت را می‌گوییم، گر چه این حمد و ثناهای ما بسیار ناقص و نارس است، ولی تو می‌دانی؛ توان ما را می‌دانی؛ تو فرمودی انسان ضعیف است.

الهی، پروردگارا، تو را می‌ستاییم که تو خالق آسمان‌ها و زمین هستی، تو آفریدگار مایی.

خداوندا، شوکت و جلالت را، عظمت و کبریائیت را می‌ستاییم؛ حمدت را می‌گوییم که تو سزاوار حمد و ثنایی. هیچ کس در عالم سزاوار حمد و ثنا جز تو نمی‌باشد.

ای خدای یگانه و ای تنها الله آسمان‌ها و زمین، تو خدا و مالک و حاکم آسمان‌ها و زمینی، تو باقی و همه فانی‌اند.

چرا دیگران را تشبث کنیم؟ چرا در کار بندگانت تجسس کنم؟ و چرا تملق کسی را بگویم؟

تو خدای منی، تو پناه منی، تو آفریدگار منی، تو روزی دهنده منی، تو هستی که به حساب‌ها رسیدگی می‌کنی، تو هستی که عزت می‌دهی یا خوار می‌گردانی.

تو را می‌ستایم و سر در آستانت، بر خاک می‌گذارم و به آن هم افتخار می‌کنم.

خاک راه رهروانت را توتیای چشمانم می‌کنم، ای معبود عزیز، ای معشوق یگانه،

ای خدای بی‌همتا، ای خالق و ای عزیز، تقاضا می‌کنم دست ما را بگیر و ما را به سرچشمه مهر و محبتت برسان و از آب زلال دوستیت برکام تشنه ما بچشان.

پروردگارا، من چه کرده‌ام که از تو فاصله گرفته‌ام؟

تویی مهربان، تویی آفریننده زیبایی‌ها، تویی خدای هستی بخش.

الهی، پروردگارا، آتشی بر جانم بزن تا آخرین لحظه عمر، در آتش عشقت بسوزم.

الهی آتشی بر جانم افکن؛ یارب العالمیِن، تا آخرین لحظات عمرم ، در آتش عشقت بسوزم.

آمین یا رب العالمین

  

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 6 بازدید