کلام استاد 27

یاهو

فقط در مقام عمل، عاملان به اوامر الهی هستند که طعم تقرب را خواهند چشید و هر عملی در راستای رضای خداوند انجام دهند جز بر رشد آنها نمی‌افزاید. 

حاج حسن پورشبانان  

/ 0 نظر / 48 بازدید