افتخار بندگی

 به‌نام جان آفرین

کیست سرفرازتر، رضایتمندتر، دلشادتر و شادمان‌تر از آن که بگوید من خدا را دارم؟ کیست بی‌نیازتر و مستغنی‌تر از آن‌کس که برخدا توکل کند؟ کیست مفتخرتر از آن‌کس که سر در پیشگاه خدایش برخاک گذارد و حمد و ثنای معبود بی‌همتا و یگانه‌اش را بجای آورد؟ کدام افتخاری بالاتر از این است و کدام نوازشی دلرباتر از نوازش خداوند است که چون بنده را درحال بندگی و تعبّد می‌بیند، می‌فرماید: «من همه‌ امور تو را خود برعهده می‌گیرم»، حاشا به کرمت. می‌رویم تا سر بر آستانش بر خاک سائیم، می‌رویم تا کسب افتخار کنیم از درگاهش.

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

لطف‌ها می‌کنی ای خاک درت تاج سرم 

کتاب زبان نیایش و شهد عبادت/ حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 4 بازدید