کلام استاد 22

یاهو

اگر هر سالک و پوینده‌ی راه خداوند، خود را در جهت و راستای فرامین الهی قرار دهد، می‌تواند فراتر از آنچه در توانایی‌های

جسمی،

           فکری

                   و روحی

او می‌باشد به انجام رساند و در مسیر پیشرفت قرار گیرد.

اما شرط مطلق این پیشرفت، فرمانبرداری و هم‌سویی مطلق با فرمایشات خداوند متعال است.

و بالاترین فرمان خداوند قرآن کریم می‌باشد 

که آخرین،

          کاملترین

                      و زیباترین

                                    قالب بندگی  را در خود دارد. 

 

حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 53 بازدید