انسان‌ها

به‌نام جان آفرین

 

زنده یاد دکتر علی شریعتی انسان‌ها را به چهار گروه دسته بندی کردهاست:

 

دسته اول؛ آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند همنیستند.

عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانیآن‌هاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

 

 دسته دوم؛ آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستند همنیستند.

مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویت‌شان را به ازای چیزیفانی واگذاشته‌اند. بی‌شخصیت‌اند و بی‌اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آیند. مرده وزنده‌شان یکی است.

دسته سوم؛ آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند همهستند.

آدم‌های معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند ودر نبودنشان هم تاثیرشان را می‌گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

دسته چهارم؛ آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی که نیستندهستند.

شگفت‌انگیزترین آدم‌ها در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه‌اندکه ما نمی‌توانیم حضورشان را دریابیم، اما وقتی که از پیش ما می‌روند نرم نرم، آهستهآهسته درک می‌کنیم. باز می‌شناسیم. می‌فهمیم که آنان چه بودند. چه می‌گفتند و چهمی‌خواستند. ما همیشه عاشق این آدم‌ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی دربرابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند. اختیار از ما سلب می‌شود. سکوتمی‌کنیم و غرقه در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می‌آیدکه چه حرف‌ها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد این‌ها در زندگی هر کدام از ما به تعدادانگشتان دست هم نرسد.

 ............................

/ 0 نظر / 4 بازدید